5 skäl att investera i NSP


Starka globala varumärken

NSP äger och driver 71 Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Våren 2014 blev det klart att NSP fick rättigheten att etablera även KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI Fridays i Sverige och Danmark. NSP äger och driver nu åtta KFC restauranger i Sverige och en TGI Fridays restaurang i Köpenhamn.

NSP har expanderat kraftigt under de senaste  åren och ökat från cirka 40 till 80 restauranger i portföljen. Potentialen för KFC är stor, i Sverige finns det cirka 800 hamburgerrestauranger, men inget renodlat kycklingkoncept. Det är fortfarande för tidigt att säga om hur många det kan bli, men NSP har kapacitet att öppna 5-6 nya restauranger om året och NSP utvärderar löpande ett stort antal potentiella lägen.

Stabil marknad

NSP agerar i en bransch som är relativt okänslig för konjunktursvängningar. Restaurangbranschens omsättning i Sverige och Danmark ökar, just nu dessutom starkare än exempelvis mode, transport, kommunikation, alkohol och tobak. Underliggande drivkrafter är fortsatt urbanisering, att människor lägger mindre tid på att laga mat, växande befolkning samt en ökning av ensamhushåll.

Starka kassaflöden och stordriftsfördelar

NSP:s verksamhet kännetecknas av starka kassaflöden som kan användas till lönsam expansion och utdelning till aktieägarna. Verksamheten binder inte något rörelsekapital och det löpande återinvesteringsbehovet i restaurangerna är relativt begränsat jämfört med grundinvesteringen. Befintlig portfölj kräver återinvesteringar på ca 25 MSEK i snitt per år som belastar resultatet genom avskrivningar. Grundinvesteringen på cirka 6 MSEK skrivs av på drygt 6 år.

Verksamheten kännetecknas av tydliga stordriftsfördelar där nya restauranger bidrar till positiv marginalförstärkning bara efter något år. Hemligheten ligger i NSP:s strukturerade processer, avancerade IT-system och effektiva administration som skapar förutsättningar för nyöppnade restauranger att redan efter en kort tid leverera positiva driftsresultat (EBITDA på restaurangnivå). NSP räknar med att grundinvesteringen på cirka 6 miljoner kronor återbetalas inom 3 år.