NSP SÖKER LÄGEN TILL NYA RESTAURANGER

NSP är Nordens största franchisetagare för Burger King med ett 70-tal restauranger i Sverige och Danmark och franchisetagare för KFC, med globalt 22 000 enheter världen över. NSP har för närvarande ett 20-tal KFC restauranger i Sverige.

Restauranger som kräver attraktiva lägen
Vi är inne i en spännande expansionsfas där vi räknar med att växa med sex till åtta Burger King- och KFC-restauranger per år. I takt med att vi växer söker vi attraktiva lägen att etablera våra restauranger, vilket är viktigt för vår framgång.

KFC - ett välprövat koncept som nu kommer till Sverige
Historiskt sett har food-marknaden mer eller mindre helt dominerats av hamburgerkoncept. Vi tror att Sverige är redo för något nytt, och KFC är ett beprövat koncept som nått stora framgångar internationellt. En avsaknad av en välkänd aktör inom kycklingsegmentet och en stigande kycklingkonsumtion ger oss goda förutsättningar för en lyckad etablering i Sverige.

NSP har stor erfarenhet av att etablera nya restauranger
Genom Burger King-verksamheten har NSP stor erfarenhet av att etablera nya restauranger. För att underlätta processen från idé till färdig restaurang har NSP utvecklat en standardbyggnad som nu har använts för tio nybyggnationer av Burger King-restauranger. En liknande byggnad för kommande KFC-restauranger håller just nu på att tas fram. Vårt samarbete med fastighetsägare har utvecklats till en viktig del av vår etableringsstrategi, och vi letar alltid efter nya parter att göra affärer med. Vanligtvis uppför NSP en byggnad via totalentreprenad och levererar därefter byggnaden till fastighetsägaren. NSP ansvarar alltså för byggprocessen och naturligtvis även för den framtida driften av restaurangen.

Trenden talar för NSP
Idag har det blivit vanligare med stora franchisetagare som driver ett flertal enheter
samtidigt, som så kallade "multi-unit franchisees". NSP faller in under denna kategori. Många franchisesystem går mot en utveckling där franchisegivaren själv inte driver några egna enheter, och då blir det viktigare att franchisetagaren själv har kompetens att driva utvecklingen av verksamheten. Som ett börsnoterat bolag med ett "proven track record" av att framgångsrikt driva restauranger är NSP en attraktiv hyresgäst för fastighetsägare.